Daniel Sedmera

Bakalářská práce

Jednotky požární ochrany na území Olomouckého kraje

Anotace:
Práce vymezuje a vysvětluje základní pojmy, týkající se jednotek požární ochrany jako složek integrovaného záchranného systému, jenž se podílí na zajišťování bezpečnosti v ČR. Cílem této práce je posouzení činností jednotek požární ochrany v Olomouckém kraji. Statistická analýza je provedená na základě dostupných dat. Pozornost je kladena na pozici Olomouckého kraje v rámci zásahů jednotek požární …více
Abstract:
Work focused and explaining the basic concepts related to fire protection units as part of an integrated rescue system, which contribute to ensuring safety in the Czech Republic. Focus on fire protection in the Olomouc region. Statistical analysis is demonstrated on the basis of data. Attention is paid to the position of the Olomouc Region within the interventions of fire protection units of all regions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Zdražil, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Sedmera, Daniel. Jednotky požární ochrany na území Olomouckého kraje. Pardubice, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti