Lenka KONEČNÁ

Diplomová práce

Donucení v mezinárodním právu

Coercion in International Law
Anotace:
Tato práce se zabývá institutem donucení v mezinárodním právu. Nejprve vymezuje pojmy související s donucením, jako jsou právní či protiprávní vztahy mezi státy, okolnosti vylučující protiprávnost a mezinárodněprávní odpovědnost. Poté se soustřeďuje na výklad samotného pojmu donucení v mezinárodním právu, na jeho znaky, rozdíly jednotlivých opatření faktické povahy a na podmínky přípustnosti práva …více
Abstract:
The text deals with the institute of coercion in international law. First it defines the terms associated with coercion, such as legal or illegal relationships between states, circumstances excluding the illegality and international responsibility. Then it is focused on the interpretation of the term of coercion in international law, on its characters, the differences of measures of factual nature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2012
Zveřejnit od: 26. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. JUDr. Vladislav David, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Lenka. Donucení v mezinárodním právu. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.1.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 26. 1. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 44skq6 44skq6/2
26. 1. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
26. 1. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.