Bc. Hana Jandáková

Bakalářská práce

Integrovaný záchranný systém (na úrovni kraje)

Integrated rescue system
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Integrovaný záchranný systém (na úrovni kraje)“ je vymezení základních pojmů týkajících se zdravotnické záchranné služby. Práce se zabývá její rolí a postavením za průběhu povodní. Dále je zmiňována problematika provádění prověřovacích a taktických cvičení z pohledu zdravotnické záchranné služby. Výstupem práce je zhodnocení činnosti Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského …více
Abstract:
The topic of the thesis called "Integrated Rescue system" covers definitions of basic terminolgy concerning Emergency Medical Service (EMS). The thesis deals with the role and status of EMS during the flood periods. Furthermore, the issue of check-out and tactical exercises executions from EMS point of view is mentioned. The output of the thesis evaluates South Moravian region EMS´s doings during the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jan Šelešovský, CSc.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta