Bc. Daniel Vargai

Bakalářská práce

Kreditní hodnocení s použitím sociálních médií

Kredit scoring with usage of social media
Abstract:
Bachelor's thesis deals with the matter of credit scoring with usage of social media. It contains a theoretical look on credit scoring, society's view of the matter and available solutions on the market. Furthermore, the thesis deals with the implementation of data downloading from social media LinkedIn and Facebook, introduction to used machine learning algorithms and further data processing with …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou kreditného skórovania s použitím sociálnych médií. Zahŕňa teoretický pohľad na kreditný skóring, názor spoločnosti na tematiku a existujúce riešenia na trhu. Ďalej rozoberá samotnú implementáciu sťahovania dát zo siete LinkedIn a Facebook, stručný popis použitých algoritmov strojového učenia a následné spracovanie dát nástrojom Rapidminer.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jaromír Plhák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky