Theses 

Internetový obchod – Ondřej Procházka, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ondřej Procházka, DiS.

Bakalářská práce

Internetový obchod

Online shopping

Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou internetového obchodování. První kapitola popisuje vznik a vývoj internetových obchodů. Nastiňuje výhody i nevýhody provozování internetového obchodu a to z pohledu zákazníka i provozovatele. Popisuje, proč vlastně lidé nakupují „na dálku“ a dají tomuto způsobu nákupu přednost před návštěvou klasického kamenného obchodu. Druhá kapitola popisuje provádění analýzy potřeb zákazníka a průzkumu trhu, pro který bude internetový obchod tvořen. Třetí kapitola se věnuje samotné realizaci projektu jednoduchého internetového obchodu a to z technického hlediska. Seznamuje s jazyky pro tvorbu internetových stránek, systémem PHP, databázemi, prostředím Apache a cookies. Čtvrtá kapitola bakalářské práce řeší optimalizaci internetového obchodu podle aktuálních trendů. Rozebírá, jak aplikovat nápady uživatelů, nutnost správných strategických rozhodnutí a komunikaci s helpdeskem.

Abstract: The bachelor work deals with the online trade´s problems. The first chapter desribes the online shops´ rise and evolution. It illustrates advantages and disadvantages of running the online shop and that´s from the customer´s view as well as from the online shop operator´s. It describes the fact why do people actually do the shopping “at a distance“ and why do they prefer this way of shopping rather than visit classical stone shop. In the second chapter there is described the pursuance of analysis of customer´s needs and of market research for whom the online shop will be created. The third chapter attends directly to the project´s realisation of the simple online shop and that is from the technical point of view. It introduces the languages for web pages realisation, the PHP system, databases, Apache and cookies environment. The fourth chapter of the bachelor work solves the optimalization of the online shop according to current trends. It construes how to apply users´ ideas, necessity of right strategic decision and communication with helpdesk.

Klíčová slova: CRM, Databáze, Internetový obchod, Jazyky pro tvorbu webových stránek

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Miroslav Široký, DiS.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 23:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz