Ing. Lenka Rapantová

Bachelor's thesis

Náklady spojené s vysokoškolským studiem a jejich financování

University study costs and their financing
Abstract:
The subject of my bachelor’s work is to describe the structure of higher education in the CR, the cost of higher education and how to finance them. Objective of the work is to analyse the cost of higher education students and income opportunities of those students. The theoretical part will focus on description of Higher Education in CR, definition of study costs and sources of funding. The practical …more
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je popis štruktúry vysokého školstva v ČR, nákladov spojených s vysokoškolským štúdiom a spôsobov ich financovania. Cieľom práce je analýza nákladov študentov na vysokoškolské štúdium a možností príjmov týchto študentov. V teoretickej časti sa zameriam na deskripciu vysokého školstva v ČR, vymedzenie študijných nákladov a zdrojov ich financovania. V praktickej časti …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta