Bc. Jan Kreutzer

Bakalářská práce

Management sportovní akce – Regionální hry Speciální olympiády v Brně

Management of sport event – Regional Games of Special Olympics in Brno
Anotace:
Cílem bakalářské práce je popsat organizaci Regionálních her Speciální olympiády v Brně, provést analýzu a vyhodnocení sportovní akce. Teoretická část vymezuje pojmy managementu, zabývá se řízením dobrovolníků a historií Světového a Českého hnutí speciálních olympiád. Praktickou část tvoří popis procesu pořádání, analýza a doporučení do příštích let.
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to describe the organisation of Regional Games of Special Olympics in Brno, make an analysis and evaluation of sporting event. The theoretical part defines the terms of management, deals with the management of volunteers and the history of the Special Olympics International and Czech movement of the Special Olympics. The practical part consists of the description of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Milena Strachová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií