Martin SNÍDAL

Bakalářská práce

Výkony sportovců Speciálních olympiád a jejich vztah k ukazatelům programu Fun Fitness

Performance of the participators of the special olympics and its relationship to the Fun Fitness programme indicators
Anotace:
Práce se týká analýzy a srovnání výsledků projektu Healthy Athlete, tedy Evropských her Speciální olympiády v Olomouci 2005. Konkrétně se tedy jedná pouzeo české sportovce. Cílem je posoudit vztah mezi zvolenou disciplínou, pohlavím a ukazateli iniciativy Fun fitness. Celkem bylo hodnocenu 198 měření u přihlášených do běţeckých i technických atletických disciplín. Vyhodnocená data poukazují na skutečnost …více
Abstract:
The thesis deals with analysis and comparison of the results of the Healthy Athlete project, the European Special Olympics 2005 in Olomouc. It deals with Czech athletes only. The aim of the thesis is to explore relations among chosen discipline, sex and the FUNfitness indices. 198 athletes participating in both running and other athletic disciplines were subject to measurement. The outcome data show …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2011
Identifikátor: 146225

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Prof. PhDr. Hana Válková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SNÍDAL, Martin. Výkony sportovců Speciálních olympiád a jejich vztah k ukazatelům programu Fun Fitness . Olomouc, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 17. 01. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 43kzwk 43kzwk/2
18. 1. 2011
Složky
Soubory
MARKLOVÁ, E.
20. 1. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.