Theses 

Softwarové řešení pro řízení profitability obchodu s klíčovými zákazníky – Ing. Martin Fulier

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Martin Fulier

Bachelor's thesis

Softwarové řešení pro řízení profitability obchodu s klíčovými zákazníky

Software solution for profitability management of key-account bussines

Abstract: Text bakalářské práce je úzce svázán s vytvořeným software, aplikací PROFIT. Software slouží k řízení obchodu s klíčovými zákazníky ve společnosti Coty. Autor se zabývá problematikou agendy managera klíčových zákazníků v obchodní společnosti, dále analýzou požadavků na vytvoření softwaru a samotnou realizací.

Abstract: The text of bachelor work is very closely connected with developed software project, the name of application is PROFIT. Application is designet for managing of key account business in Coty CR. Author analyse and resolve questions of work of Key account manager in business company, the next is the analyse of project requests and its implementation.

Keywords: Klíčový zákazník, CRM, .net, ADO.net, MS SQL server, Analýza profitability

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2009
  • Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Jan Lánský, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/4/2019 06:58, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz