Bc. Lukáš Smrček, DiS.

Bachelor's thesis

Bakalářská práce- Horák, Smetana a Svatopluk, pěvecké spolky z vysočiny

Horák, Smetana and Svatopluk, Choral Associations from Vysočina
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je porovnání tří pěveckých spolků z Vysočiny. Jedná se o pěvecký spolek Horák z Nového Města na Moravě, pěvecký spolek Smetana z Nového Města na Moravě a pěvecký spolek Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou. První část práce je zaměřena na popis jednotlivých spolků, jejich stanovy, historii, počet členů, koncertní aktivitu i programy jejich koncertů. Druhá část práce je věnována …more
Abstract:
The goal of this thesis is comparison of three choral associations from Vysočina. This is a choral association Horák from Nové Město na Moravě, choral association Smetana from Nové Město na Moravě and choral association Svatopluk from Žďár nad Sázavou. The first part of the thesis is focused on description of the associations, their statutes, history, number of members, concert activity and program …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 8. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 9. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Stanislav Tesař

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta