Bc. Yuliya Mnatsakanova

Bachelor's thesis

Etické kodexy a problematika jejich zavádění ve vybrané firmě

Code of Ethics and its Implementation Issues in a Selected Firm
Abstract:
Anotace Tématem této práce je etika a etické kodexy. V práci se zabývam vysvětlením významu etiky a etických kodexů. Účelem práce je porovnávat a analyzovat oborové a firemní etické kodexy, určit stav dokumentů v bankách. Druhým cílem práce je prozkoumat možné problemy při zavádění kodexů do praxe a navrhnout způsoby jich řešení.
Abstract:
Annotation The subject of this thesis are ethics and code of ethics. In my thesis I deal with explication of the importance of ethics and codes of ethics. The aim of the thesis is to compare and analyze professional and company codes of ethics, determinate position of the document in the banks. The other aim of this thesis is to explore possible implementation issues of the code in practice and suggest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 5. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Reader: Mgr. Ing. Antonín Charouzek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management