Bc. Yuliya Mnatsakanova

Bachelor's thesis

Etické kodexy a problematika jejich zavádění ve vybrané firmě

Code of Ethics and its Implementation Issues in a Selected Firm
Anotácia:
Anotace Tématem této práce je etika a etické kodexy. V práci se zabývam vysvětlením významu etiky a etických kodexů. Účelem práce je porovnávat a analyzovat oborové a firemní etické kodexy, určit stav dokumentů v bankách. Druhým cílem práce je prozkoumat možné problemy při zavádění kodexů do praxe a navrhnout způsoby jich řešení.
Abstract:
Annotation The subject of this thesis are ethics and code of ethics. In my thesis I deal with explication of the importance of ethics and codes of ethics. The aim of the thesis is to compare and analyze professional and company codes of ethics, determinate position of the document in the banks. The other aim of this thesis is to explore possible implementation issues of the code in practice and suggest …viac
 

Kľúčové slová

etika etický kodex banka praxe
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedúci: doc. Ing. Eduard Mazák, CSc.
  • Oponent: Mgr. Ing. Antonín Charouzek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Economics and Small and Medium Enterprises Management