Theses 

Čínská angažovanost v Africe v kontextu surovinové bezpečnosti – Mgr. Jiří Suchánek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Mgr. Jiří Suchánek

Bakalářská práce

Čínská angažovanost v Africe v kontextu surovinové bezpečnosti

Chinese involvement in Africa in the context of raw material security

Anotace: Cílem bakalářské práce je osvětlit čínskou angažovanost na africkém kontinentě v kontextu surovinové bezpečnosti a poukázat na bezpečnostní hrozby z tohoto vztahu vyplývající. V první části práce je nastíněna současná světová situace zásob a spotřeby klíčových nerostných surovin, jako je ropa, jsou představení klíčoví aktéři a jejich pozice na světové úrovni. Další část je zaměřena na čínskou „go-out“ strategii a především na její reálné uplatňování, které je názorně ukázáno na případových studiích Súdánu, Angoly a Nigerie. Závěrečná analytická část se snaží o srovnání jednotlivých případových studií a objasnění bezpečnostních hrozeb ve vojensko-politickém sektoru bezpečnosti s důrazem na flexibilní čínský přístup. Hlavní myšlenkou práce je vazba mezi surovinově motivovanými investicemi a vzniku bezpečnostních hrozeb v rizikových zemích.

Abstract: The aim of this BA Thesis is to explain the involvement of China in Africa in the context of raw material security and emphasize the security threats arising from this relationship. The first part of the Thesis centres on the present state of the world raw material (such as crude oil) situation and consumption, and there are presented key participants and their positions on the world level. Next section focuses on China’s “go-out” strategy and, in particular, its real-time assertion, which is shown on the case studies of Sudan, Angola and Nigeria. The last, analytical part deals with comparing and contrasting the case studies and clarifying the security threats in the military-political security sector concerning the flexible approach of China. The main idea of the Thesis constitutes the link between raw material motivated investments and rise of safety threats in the threatened countries.

Klíčová slova: Čína, Afrika, ropa, „go-out“ strategie, surovinová bezpečnost

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimír Vaďura, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 02:39, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz