Lucie Machálková

Master's thesis

Projekt elektronizace veřejné správy v Městském úřadu Bojkovice

Project of Electronization of Public Sector in the City Office Bojkovice
Abstract:
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Projekt elektronizace veřejné správy v Městském úřadu Bojkovice. Hlavním záměrem práce je zhodnotit vývoj elektronizace veřejné správy na tomto úřadě, odhalit problémové oblasti a jejich následné řešení. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou část a praktickou část. První část diplomové práce se zabývá významem elektronizace, legislativní …more
Abstract:
As the topic of my thesis I chose Project of Electronization of Public Sector in the City Office Bojkovice. The main goal of this work is to evaluate the development of e-governance at the city office, detect problem areas and propose their subsequent solution. The work is divided into two parts, namely a theoretical part and a practical part. The first part of the thesis discusses the importance of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2013
Accessible from:: 2. 5. 2013

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Machálková, Lucie. Projekt elektronizace veřejné správy v Městském úřadu Bojkovice. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development