Lucie Machálková

Master's thesis

Projekt elektronizace veřejné správy v Městském úřadu Bojkovice

Project of Electronization of Public Sector in the City Office Bojkovice
Anotácia:
Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila Projekt elektronizace veřejné správy v Městském úřadu Bojkovice. Hlavním záměrem práce je zhodnotit vývoj elektronizace veřejné správy na tomto úřadě, odhalit problémové oblasti a jejich následné řešení. Práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou část a praktickou část. První část diplomové práce se zabývá významem elektronizace, legislativní …viac
Abstract:
As the topic of my thesis I chose Project of Electronization of Public Sector in the City Office Bojkovice. The main goal of this work is to evaluate the development of e-governance at the city office, detect problem areas and propose their subsequent solution. The work is divided into two parts, namely a theoretical part and a practical part. The first part of the thesis discusses the importance of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zverejniť od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Miroslava Dolejšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machálková, Lucie. Projekt elektronizace veřejné správy v Městském úřadu Bojkovice. Zlín, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Master programme / odbor:
Economic Policy and Administration / Public Sector Administration and Regional Development