Bc. Jiří Nekvasil

Diplomová práce

Elektronizace veřejných zakázek a jejich zadávání v praxi

Electronization of public procurement and its practice
Anotace:
Tématem této práce je rozbor základních pojmů elektronizace ve veřejné správě se zaměřením na elektronizaci veřejných zakázek. Teoretická část se věnuje elektronizaci, legislativě a problematice veřejných zakázek převedených do praxe, tedy možnosti elektronicky zadat veřejnou zakázku pomocí dostupných nástrojů. Také jsem postupně popsal a rozebral infrastrukturu NIPEZ jejíž součástí jsou statistické …více
Abstract:
The topic of this work is the analysis of the basic concepts of electronization in public administration with a focus on the electronization of public procurement. The theoretical part deals with electronization, legislation and the issue of public procurement put into practice, ie the possibility of electronically awarding a public contract using available tools. I also gradually described and analyzed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Červenka
  • Oponent: prof. JUDr. Karel Marek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní