Bc. Kristýna Kováčová

Diplomová práce

Elektronizace veřejné správy ve městě Kroměříži

žádný

The Electronization of Public Administration in the City of Kroměříž
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá elektronizací veřejné správy ve městě Kroměříži. Cílem práce je poskytnout základní informace a popsat současný stav eGovernmentu v České republice, a to na konkrétním příkladu města Kroměříže, a poté navrhnout možnosti jejich zlepšení. Část teoretická se zaměřuje na základní pojmy z oblasti veřejné správy, elektronizace veřejné správy a vymezuje základní legislativní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the electronization of public administration in the town of Kromeriz. The aim is to provide basic information and describe the current state of eGovernment in the Czech Republic, specifically in the town of Kromeriz and then suggest ways to improve it. The theoretical part focuses on the basic concepts of public administration, the electronization of public administration …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Macháček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kováčová, Kristýna. Elektronizace veřejné správy ve městě Kroměříži. Zlín, 2020. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe