Tereza Hujerová

Bakalářská práce

Nabídka a kvalita gastronomických služeb ve velkém hotelu

Supply and quality of gastronomic service in a big hotel
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je popsat gastronomickou nabídku a kvalitu poskytovaných služeb v hotelu Clarion Congress Hotel Prague. Vedlejším cílem je navrhnout zlepšení, která by vedla k vyšší úrovni poskytovaných služeb. V práci je použito dotazníkové šetření hotelu a forma Mystery shopping. Práce je zpracována do tří částí. V první části jsou vysvětleny základní pojmy, které se týkají hotelu …více
Abstract:
The main objective of this thesis is description of gastronomic offer and quality of services supplied in Clarion Congress Hotel Prague. The secondary objective is to suggest improvements that would lead to higher level of offered services. The methods used in this thesis are questionnaire survey and Mystery shopping. The thesis is divided into three parts. The first part contains explanations of basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Pavla Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví