Bc. Karolína Bártů

Diplomová práce

Fúze a projekt vnitrostátní fúze sloučením

Mergers and national project of merger
Anotace:
Tato práce se zabývá problematikou fúze. V teoretické části práce je definována problematika uskutečnění přeměny společnosti dle platné české legislativy včetně nadnárodní úpravy. Charakterizuji nejen obecné vymezení možností přeměn, které česká legislativa v praxi umožňuje, ale i specifické upřesnění týkající se přeměn fúze se zaměřením na vnitrostátní fúzi sloučením. Po vydefinování základních pojmů …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of merger. The theoretical part defines the issue of company conversion according to the current Czech legislation, including transnational arrangements. The thesis characterizes not only the general definition of transformation options allowed in practice by the Czech legislation, but also specific clarifications concerning the merger transformation with a focus on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lucie Červinková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta