Patrik Vodák

Bakalářská práce

Comparison of Prague and Warsaw Stock Exchange and the Assessment of their Possible Merger

Comparison of Prague and Warsaw Stock Exchange and the Assessment of their Possible Merger
Anotace:
Finanční systém pomáhá přesouvat peníze v ekonomice od těch, co chtějí investovat, k těm kteří je potřebují. Součást tohoto systému jsou burzy cenných papírů, které prošly velkou změnou od vzniku rozvinutého finančního systému. Několik desítek let zpátky bylo v USA mnoho burz cenných papírů, nyní tam existují pouze ty velké. Tohle se začíná dít i v Evropě. Slučování je často zmiňovaným termínem a je …více
Abstract:
Financial system helps to transfer money in the economy from those who want to invest to those who need them. Part of this system are stock exchanges which went through big changes since the start of developed financial markets. Few decades ago in the US were many stock exchanges, now there are only the big ones. This is starting to happen in Europe. Consolidation is often mentioned term and it is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedoucí: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance