Theses 

Comparison of AJAX JSF libraries functionality and interoperability – Bc. Pavol Pitoňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace

Bc. Pavol Pitoňák

Diplomová práce

Comparison of AJAX JSF libraries functionality and interoperability

Comparison of AJAX JSF libraries functionality and interoperability

Anotace: Cieľom práce je porovnanie funkcionality štyroch najpoužívanejších knižníc komponent pre JavaServer Faces: RichFaces, ICEfaces, OpenFaces a PrimeFaces. Práca ukazuje rozdiely medzi nimi, zdôrazňuje unikátne vlastnosti v nich a skúma ich vzájomnú spoluprácu. Súčasťou práce je demo aplikácia, ktorá demonštruje vzájomnú spoluprácu týchto knižníc.

Abstract: This thesis compares functionality of four popular JavaServer Faces component libraries—RichFaces, ICEfaces, OpenFaces, and PrimeFaces. This thesis demonstrates differences between them, highlights their unique features, and research their interoperability. A demo application that would demonstrate interoperability of these libraries is created as a part of the thesis.

Keywords: JavaServer Faces, JSF, RichFaces, ICEfaces, PrimeFaces, interoperability, web framework, Rich Internet Applications

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Skutka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 19:21, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz