Bc. Pavol Pitoňák

Diplomová práce

Comparison of AJAX JSF libraries functionality and interoperability

Comparison of AJAX JSF libraries functionality and interoperability
Anotace:
Cieľom práce je porovnanie funkcionality štyroch najpoužívanejších knižníc komponent pre JavaServer Faces: RichFaces, ICEfaces, OpenFaces a PrimeFaces. Práca ukazuje rozdiely medzi nimi, zdôrazňuje unikátne vlastnosti v nich a skúma ich vzájomnú spoluprácu. Súčasťou práce je demo aplikácia, ktorá demonštruje vzájomnú spoluprácu týchto knižníc.
Abstract:
This thesis compares functionality of four popular JavaServer Faces component libraries—RichFaces, ICEfaces, OpenFaces, and PrimeFaces. This thesis demonstrates differences between them, highlights their unique features, and research their interoperability. A demo application that would demonstrate interoperability of these libraries is created as a part of the thesis.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Marek Grác, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Skutka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace