Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.

Doctoral thesis

Možnosti obcí ovlivňovat vlastní finanční zdroje

Possibilities of municipalities to influence their own financial resources
Abstract:
Práce se zabývá možnostmi obcí ovlivňovat vlastní zdroje. První část popisuje územní samosprávu, definuje její ústavní základy, zabývá se Evropskou chartou místní samosprávy a jejím začleněním do právního řádu. Základním teoretickoprávním východiskem práce je teorie fiskálního federalismu. Druhá část práce se zabývá analýzou jednotlivých příjmů obcí. Předmětem analýzy jsou charakteristické znaky těchto …more
Abstract:
This work deals with influence of municipalities on their own resources. The first part describes the local government, defines its constitutional foundations, deals with the European Charter of Local Self-Government and its incorporation into the legal system. Theoretical legal basis of this work is the theory of fiscal federalism. The second part deals with the analysis of individual incomes. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 9. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2016
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Gábor Hulko, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta