Mgr. Jana Kranecová, Ph.D.

Disertační práce

Možnosti obcí ovlivňovat vlastní finanční zdroje

Possibilities of municipalities to influence their own financial resources
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi obcí ovlivňovat vlastní zdroje. První část popisuje územní samosprávu, definuje její ústavní základy, zabývá se Evropskou chartou místní samosprávy a jejím začleněním do právního řádu. Základním teoretickoprávním východiskem práce je teorie fiskálního federalismu. Druhá část práce se zabývá analýzou jednotlivých příjmů obcí. Předmětem analýzy jsou charakteristické znaky těchto …více
Abstract:
This work deals with influence of municipalities on their own resources. The first part describes the local government, defines its constitutional foundations, deals with the European Charter of Local Self-Government and its incorporation into the legal system. Theoretical legal basis of this work is the theory of fiscal federalism. The second part deals with the analysis of individual incomes. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Gábor Hulko, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta