Yunfen Hou

Diplomová práce

Valuation of Selected Company

Valuation of Selected Company
Anotace:
The main objective of the thesis is to evaluate the value of selected company, based on data from 2008 to 2012. The value will be evaluated by two stage DCF method according to the forecasted balance sheet and income statement, under the base forecasted date at December 31, 2012. This thesis focuses on Tencent Holdings Limited. Tencent operates in Internet software and services industry and it is the …více
Abstract:
The main objective of the thesis is to evaluate the value of selected company, based on data from 2008 to 2012. The value will be evaluated by two stage DCF method according to the forecasted balance sheet and income statement, under the base forecasted date at December 31, 2012. This thesis focuses on Tencent Holdings Limited. Tencent operates in Internet software and services industry and it is the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Petr Gurný

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava