Xushi Chen

Bakalářská práce

Financial Situation Assessment of the Selected Corporation

Financial Situation Assessment of the Selected Corporation
Anotace:
This thesis is focused on financial analysis of design, manufacturing, and service global company, PEGATRON Corporation, whose headquarter based on Taipei. The company was founded on the 1st of January,2008. The main aim of this thesis is to analyze the financial situation and the development of Pegatron from 2014-2018. The first chapter generalizes the structure and main purpose of this thesis so …více
Abstract:
This thesis is focused on financial analysis of design, manufacturing, and service global company, PEGATRON Corporation, whose headquarter based on Taipei. The company was founded on the 1st of January,2008. The main aim of this thesis is to analyze the financial situation and the development of Pegatron from 2014-2018. The first chapter generalizes the structure and main purpose of this thesis so …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2020
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Barbora Ptáčková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava