Bc. Eva Jachymiáková

Master's thesis

Vliv Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje na oblast středoškolského vzdělávání

Regional Action Plan for Development of Education of South Moravian Region
Anotácia:
Předložená diplomová práce je věnována problematice „Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje“, dokumentu zpracovaného z úrovně Jihomoravského kraje, jeho vlivu na oblast středoškolského vzdělávání a vybraným projektům, které jsou v jeho rámci realizovány. První kapitola je zaměřena teoreticky, přiblíží důvod vzniku „Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Jihomoravského kraje …viac
Abstract:
The submitted diploma thesis engages in the issue of the "Regional Action Plan for Development of Education of South Moravian Region", a document prepared from the level of the South Moravian Region, its influence on the area of secondary education and the selected projects implemented within it. The first chapter is focused theoretically, it will explain the reason for the creation of the " Regional …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2018
  • Vedúci: RNDr. Barbora Javorová
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sládek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta