Lucia Pinková

Bakalářská práce

Kupní rozhodovací proces na trhu energetických nápojů

Purchase decision process in the energy dink market
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je specifikace kupního rozhodovacího procesu spotřebitele na trhu energetických nápojů a analýza jeho jednotlivých fází včetně zachycení vlivů, jež na něj působí. Snahou je také zjistit, jak je značka Red Bull vnímána spotřebiteli v České republice, a v souvislosti se získanými zjištěními navrhnout marketingová doporučení. Práce je rozdělena na teoreticko-metodologickou …více
Abstract:
The aim of this Bachelor's thesis is the specification of consumer purchase decision process in the energy drink market and analysis of its phases including the influences that affect it. Furthermore the aim is to find out how Red Bull brand is being perceived by consumers in the Czech Republic. According to this information I will suggest marketing recommendations. The thesis is divided into the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: Jan Koudelka
  • Oponent: Julius Wenig

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/42265