Mgr. Marek Bartošovič, Ph.D.

Doctoral thesis

Roles of posttranscriptional modifications in RNA processing

Roles of posttranscriptional modifications in RNA processing
Abstract:
Posttranskripční úpravy RNA jsou důležitou součástí metabolismu všech živých buněk. V průběhu exprese mRNA nebo zrání ncRNA dochází k velkému množství úprav RNA, což zajištuje produkci funkčních molekul v správném množství a ve správný čas. Mezi nejdůležitější modifikace RNA v eukaryotech patří interní modifikace bázi nukleotidů a modifikace na 3` konci. První část této práce je zaměřena na modifikaci …more
Abstract:
Posttranscriptional modifications of RNA are an important part of RNA metabolism in all living cells. Multiple RNA processing and modification steps ensure that a proper level of functional mRNA or ncRNA is produced in the right place and at the correct time. The most important RNA modifications in eukaryotes are nucleotide base modifications and 3′ end tailing. The first part of this work is focused …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 9. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 11. 2016
  • Supervisor: doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D., doc. Michael Jantsch

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta