Bc. Kateřina WIELGUSOVÁ

Master's thesis

Vliv iontů na interakce proteinu BRCA1 s DNA.

Influence of ions on the protein BRCA1-DNA interactions.
Anotácia:
BRCA1 je nádorový supresorový gen, jehož mutace jsou spojovány s výskytem karcinomů prsu a vaječníků. Produkt genu obsahuje ve své struktuře několik důležitých domén, díky kterým vykonává rozmanité funkce. Mezi nejdůležitější řadíme opravu poškozené DNA. BRCA1 se váže prioritně na jednořetězcové úseky DNA, nicméně byly objeveny vazby i na její jiné formy, například na superhelikální typ. V této práci …viac
Abstract:
BRCA1 is a tumor suppressor gene whose mutations are associated with breast and ovarian cancers. Gene product contains several important domains in its structure through which protein performs multiple functions. One of the most important function is repairing of damaged DNA. BRCA1 binds preferentially to single stranded DNA, however, binding to other forms of DNA, such as supercoiled, was discovered …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedúci: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

WIELGUSOVÁ, Kateřina. Vliv iontů na interakce proteinu BRCA1 s DNA.. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

University of Ostrava

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Biology / Experimental Biology