Bc. Ondřej KWAŚNÝ

Diplomová práce

Vazba proteinu BRCA1 na lokální struktury DNA.

Binding of BRCA1 protein on local DNA structures.
Anotace:
Gen BRCA1 kóduje multifunkční nádorový supresor, protein BRCA1, který je zapojený do regulace buněčných procesů jako jsou buněčný cyklus, transkripce, opravy poškozené DNA a přestavby chromatinu. Protein BRCA1 se nachází především v buněčném jádře, interaguje s řadou proteinů a s různými typy DNA. Bylo prokázáno, že se protein BRCA1 váže k poškozené DNA a hraje roli v transkripční regulaci genů. Již …více
Abstract:
Gene BRCA1 encodes a multifunctional tumor suppressor protein BRCA1, which is involved in regulation of cellular processes such as cell cycle, transcription, DNA repair and chromatin remodeling. BRCA1 protein, located primarily in cell nuclei, interacts with multiple proteins and various DNA targets. It has been demonstrated that BRCA1 protein binds to damaged DNA and plays a role in the transcriptional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Pečinka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KWAŚNÝ, Ondřej. Vazba proteinu BRCA1 na lokální struktury DNA.. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta