Zuzana KOPECKÁ

Bachelor's thesis

Stravovací návyky, pitný režim a pohybová aktivita u dětí

Children and their eating habits, water intake and physical activity
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o stravovacích návycích, pitném režimu a pohybové aktivitě u dětí. Cílem práce je zmapovat a analyzovat jejich stravovací návyky, pitný režim a pohybovou aktivitu. Teoretická část poskytuje základní informace o vývojových fázích dětského věku, charakterizuje a objasňuje základní otázky týkající se hlavních složek stravy, výživy dětí a mládeže, pitného režimu, včetně jeho …more
Abstract:
The Bachelor thesis deals with eating habits, potable regime and physical activity of children. The aim of the work is to map and analyse their eating habits, potable routine and physical activity. The theoretical part provides basic information on child development stages, it characterizes and clarifies the basic questions concerning the main components of diet, children and youth nutrition and potable …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Karin Petřeková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPECKÁ, Zuzana. Stravovací návyky, pitný režim a pohybová aktivita u dětí. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta