Bc. Aneta Kičmerová

Diplomová práce

Komparace sociálních systémů a služeb v České republice a v Polsku

Comparison of Social Systems and Services in the Czech Republic and Poland
Anotace:
Cílem diplomové práce je komparace sociálního zabezpečení České republiky a Polska se zaměřením na důchodovou oblast, konkrétně na důchod invalidní, sirotčí, vdovský a vdovecký. Teoretická část diplomové práce se dělí na tři jednotlivé části, ve kterých je komplexně popsána sociální politika, sociální stát a následně sociální zabezpečení dvou sledovaných zemí – České republiky a Polska – s ohledem …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to compare the social security of the Czech Republic and Poland with a focus on the pension area, specifically on disability, orphan's, widow's and widower's pensions. The theoretical part of the thesis is divided into three individual parts, which comprehensively describes the social policy, the welfare state and then the social security of the two countries - the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/u9aih/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lubomír Nenička, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa