Helena MARCINKOVÁ

Bakalářská práce

Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec

Nosocomial infections spread by the personnel of intensive unit in the hospital in Liberec
Abstract:
The topic of my thesis is Nosocomial infections spread by the personnel of intensive care unit in the hospital in Liberec. The main reason for the choice of this topic was my encounter with this infection when I worked as a nurse during my practical training course. Nosocomial infection can be defined as an infection originating from the encounter between a micro-organism and a patient. The patient …více
Abstract:
Tématem mé bakalářské práce jsou {\clqq}Nozokomiální infekce šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec.`` Hlavním důvodem pro výběr tématu bylo mé setkání s touto infekcí, když jsem pracovala jako zdravotní sestra, během praktické výuky. Nozokomiální nákaza může být definována jako infekce vznikající ze setkání mezi mikroorganismem a pacientem. Pacient může být oslaben svým onemocněním a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008
Zveřejnit od: 13. 5. 2008
Identifikátor: 9975

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
 • Vedoucí: MUDr. Zdena Bohunová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MARCINKOVÁ, Helena. Nozokomiální nákazy šířené pracovníky intenzivní péče nemocnice Liberec. Č. Bud., 2008. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 5. 2008 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 4bo3ll 4bo3ll/2
21. 8. 2009
Složky
Soubory
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.