Mgr. Rafał Marciniak

Disertační práce

Mindfulness a spiritualita v kontextu kognitivního úbytku ve stáří

Mindfulness and spirituality in kontext of cognitive impairment in old age
Anotace:
Disertační práce se zaměřuje na možnosti intervencí vycházející z meditačních technik, konkrétně programu Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), rozvíjející všímavost u starších osob s mírným kognitivním deficitem. Dalším cílem je prozkoumat roli spirituality v této oblasti. Teoretický základ představují dvě přehledové studie přibližující téma religiozity a spirituality ve stáří, a také téma efektu …více
Abstract:
This dissertation aims to describe the possibilities of interventions with roots in meditation, namely the Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR), on elderly population with mild cognitive impairment. The theoretical basis is represented by two review studies describing religiosity and spirituality in old age, and effectivness of meditation techniques on cognition in context of aging and neurodegenerative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2020
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, PhD., doc. PhDr. Mojmír Tyrlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií