Michal Iwanejko

Bakalářská práce

Program zacházení jako prevence vzniku negativních jevů ve výkonu trestu odnětí svobody

The Prison Treatment Program as the Prevention of Negative Effect Source Served a Prison Term
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala souvislostí programu zacházení a výskytem negativních jevů ve výkonu trestu odnětí svobody odsouzených mužů. Teoretická část popisuje organizační strukturu Vězeňské služby a související právní úpravu, vymezuje pojem negativní jevy vězení a předkládá přehled programů zacházení. Empirická část práce je věnována intenzitě plnění a preventivnímu významu programů zacházení před …více
Abstract:
This bachelor's thesis discusses the connection between the treatment programme and the occurence of the negative effects of imprisonment of male convicts. The theoretical part focuses on the organizational structure of the Prison Service and related legislation, defines the term "negative effects of imprisonment" and proposes a review of treatment programmes. The empirical part of this thesis focuses …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015
Zveřejnit od: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jan Sochůrek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Iwanejko, Michal. Program zacházení jako prevence vzniku negativních jevů ve výkonu trestu odnětí svobody. Liberec, 2015. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická