Theses 

Pachatel a oběť sexuálních trestných činů – Diana Zachová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace

Diana Zachová

Diplomová práce

Pachatel a oběť sexuálních trestných činů

Culprit and victim of sexual offenses

Anotace: Diplomová práce pachatel a oběť sexuálních trestných činů se zabývá problematikou osobnosti, jak z psychologického, kriminalistického tak právního hlediska. Práce je věnována převážně psychologickému i právnímu pohledu na osobnost pachatele sexuálních trestných činů, jeho trestání a následné pomoci obětem těchto trestných činů. V práci je rozebrána osobnost pachatele, výslech i léčba. Dále osobnost oběti, výslech ale i jejich práva. Hlavním cílem je nastínit aktuální situaci dané problematiky. A závěrem, vyjádřit se k danému problému.

Abstract: The thesis of the perpetrator and the victim of sexual offenses deals with the issue of personality, both psychologically, criminally and legally. The work is devoted mainly to the psychological and legal view of the perpetrator of sexual offenses, his punishment and the subsequent assistance of the victims of these crimes. In the thesis, the perpetrator's personality, interrogation and treatment are analyzed. Furthermore, the victim's personality, interrogation and their rights. The main objective is to outline the current situation of the given issue. And finally, to comment on the problem.

Klíčová slova: Pachatel, oběť, dítě, sexuální trestné činy, znásilnění, zneužívání, osobnost, pomoc obětem, pornografie. Offender, victim, child, sexual offenses, rape, abuse, personality, victim assistance, pornography.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:27, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz