Martin Reindl

Bakalářská práce

Marketing strategy and communication of Red Bull Česká republika, s.r.o.

Marketingova startegie a komunikace Red Bull Česká Republika, s.r.o.
Anotace:
Spoločnosť Red Bull sa pokladá za medzinarodnú korporátnu firmu. V mojej bakalárskej práci sa budem snažiť čo najlepšie popísať jak aktivity tejto firmy, tak aj všetky ostatné aspekty týkajúce sa jej. Takisto sa budem venovať povedomiu o značke a imagu značky Red Bull. Vrámci mojej prvej časti práce popíšem všetky nezbytné aspekty k porozumeniu danej problematike z teoretického hladiska. V druhej časti …více
Abstract:
Red Bull is considered to be an international corporate. In my bachelor thesis I will try to appropriately describe activities along with other aspects connected this company. Also, I will pay attention to brand awareness and brand image of Red Bull.In the first part of my thesis I will define all necessary aspects to understand given problematic from the theoretical point of view. In the second part …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2018
  • Vedoucí: Přemysl Průša
  • Oponent: Alexandr Asmalovskij

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73085

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business