Bc. Tomáš Soukal

Bakalářská práce

Model chování uživatele počítače

Behavioral model of a computer user
Anotace:
V první části bakalářské práce bylo cílem prozkoumat možnosti mo- nitorování procesově-síťové aktivity za účelem vytvoření kolektoru, jehož vývoj je zde popsán. Druhá část se zabývá možnostmi aplikace strojového učení pro detekci anomálií, je zde popsán návrh skriptu pro zpracování dat a vytvoření modelu. Třetí část popisuje využití ko- lektoru a skriptu pro zajištění a zpracování dat získaných testováním …více
Abstract:
The first part of this bachelor thesis aims at the approaches used in the monitoring process and network activities in order to create the collector, and describes the design of the collector. The second part describes known applications of the machine learning for the anomaly detection and the developed tool used for data preprocessing and modeling is explained. Both tools are used in the third part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2018
  • Vedoucí: Ing. Mgr. et Mgr. Zdeněk Říha, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Vlasta Šťavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Paralelní a distribuované systémy