Kateřina Felicja KOČANOVÁ

Bachelor's thesis

Vývojová péče o novorozence

Developmental Care of Newborns
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem vývojové péče o novorozence. Jejím cílem bylo vypracování plánu ošetřovatelské péče o novorozence, při jehož péči byly využívány prvky vývojové péče. Tento plán byl vypracován na základně stanovených ošetřovatelských diagnóz vycházejících z NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions and Classification 2018-2020. Dalším cílem bylo popsat koncept vývojové …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of developmental care of newborns. It's aim was to elaborate a plan for nursing care of a newborn, which would include elements of developmental care. This plan was developer based on NANDA International Nursing Diagnosis: Definitions and Classification 2018-2020. Another goal was to describe the concept of developmental care, it's evolution and current state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Kučová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOČANOVÁ, Kateřina Felicja. Vývojová péče o novorozence. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta