Aleš Splítek

Bakalářská práce

Kriminalita v "Chyť mě, jestli to dokážeš": Komparativní analýza Abegnalovy autobiografie a její filmová adaptace

Criminality in "Catch Me if You Can": A Comparative Analysis of Abagnale's Autobiography and its Film Adaptation
Abstract:
The bachelor thesis compares Abagnale's autobiography Catch Me If You Can with its film version of the same name, directed by Steven Spielberg. It focuses on Frank Abagnale's criminial activity and examines changes made in the case of the main characters. Changes of characters and frauds are subsequently explained.
Abstract:
Tato bakalářská práce porovnává Abagnalovu autobiografii Catch Me If You Can s její stejnojmennou filmovou verzí, natočenou Stevenem Spielbergem. Práce se zaměřuje na kriminální aktivitu Franka Abagnala a zkoumá, jaké změny byly provedeny u hlavních postav. Změny v případě hlavních postav a podvodů jsou následně odůvodněny.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Sándor Klapcsik, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Splítek, Aleš. Kriminalita v "Chyť mě, jestli to dokážeš": Komparativní analýza Abegnalovy autobiografie a její filmová adaptace. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / anglický jazyk - španělský jazyk