Aleš Splítek

Bachelor's thesis

Kriminalita v "Chyť mě, jestli to dokážeš": Komparativní analýza Abegnalovy autobiografie a její filmová adaptace

Criminality in "Catch Me if You Can": A Comparative Analysis of Abagnale's Autobiography and its Film Adaptation
Abstract:
The bachelor thesis compares Abagnale's autobiography Catch Me If You Can with its film version of the same name, directed by Steven Spielberg. It focuses on Frank Abagnale's criminial activity and examines changes made in the case of the main characters. Changes of characters and frauds are subsequently explained.
Abstract:
Tato bakalářská práce porovnává Abagnalovu autobiografii Catch Me If You Can s její stejnojmennou filmovou verzí, natočenou Stevenem Spielbergem. Práce se zaměřuje na kriminální aktivitu Franka Abagnala a zkoumá, jaké změny byly provedeny u hlavních postav. Změny v případě hlavních postav a podvodů jsou následně odůvodněny.
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 11. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Sándor Klapcsik, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Splítek, Aleš. Kriminalita v "Chyť mě, jestli to dokážeš": Komparativní analýza Abegnalovy autobiografie a její filmová adaptace. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická