Bc. Marek HUĎA

Diplomová práce

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů

Study of texture changes of solids after adsorption of pollutants
Anotace:
Tato diplomová práce byla zaměřena na studium texturních změn uhlíkatých materiálů lišících se porozitou po adsorpci různých polutantů z kapalné fáze. Cílem práce bylo objasnit velikost pórů, které jsou důležité pro adsorpci. Pro adsorpční experimenty byly použity organická barviva (methylenová modř, toluidinová modř, oranž G, kongo červeň) a olovnaté ionty. Charakterizace materiálů byla provedena …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on study of texture changes of carbon materials with different porosity after adsorption of pollutants from liquid phase. The aim of this work was to clarify the pore size important for adsorption. Within the adsorption experiment there were used organic dyes (methylene blue, toluidine blue, orange G, congo red) and lead (II) ions. Characterization of materials were performed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUĎA, Marek. Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta