Karolína Gorzolková

Bakalářská práce

Příprava uhlíkatých materiálů mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik pro snižování koncentrace xylenu z odpadních plynů

Preparation of carbon-based materials by microwave pyrolysis of waste scrap tyres for reduction the concentration of xylene from waste gases
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá přípravou a využitím aktivního uhlí jako účinného adsorbentu pro odstranění znečišťujících látek (xylenu) z odpadních plynů. V první části byla aktivní uhlí připravena mikrovlnnou pyrolýzou odpadních pneumatik, tzn. termickým rozkladem v mikrovlnném poli bez přístupu oxidačního činila v jednom a dvou stupních bez/a s přídavkem aktivačního činidla (KOH). V druhé částí byla …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on preparation and use of activated carbon as a efficient adsorbent for reducing the concentration of pollutants (xylene) from waste gases. First part of the thesis deals with preparation of the activated carbon by microwave pyrolysis of waste tires, i.e. thermal decomposition in a microwave field without the acces of oxidizing agent, in one and two stages without and with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2021
  • Vedoucí: Zuzana Jankovská
  • Oponent: Jiří Fiedor

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemie a technologie ochrany životního prostředí