Theses 

Péče o dítě s mentální retardací a vyrovnávání se s diagnózou mentální retardace v rodině – Jana Mertová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Jana Mertová

Master's thesis

Péče o dítě s mentální retardací a vyrovnávání se s diagnózou mentální retardace v rodině

Care about child with mental retardation and equalizing with diagnosis of mental retardation in family

Anotácia: Tato práce se zabývá problematikou péče o dítě s mentální retardací a vyrovnávání se s touto diagnózou v rodině. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části se zaměřujeme na popis mentální retardace, možnosti vzdělávání a péče o osoby s mentální retardací, na sociální služby, věnujeme se problematice rodin s člověkem s mentální retardací. V praktické části popisujeme vlastní kvalitativní výzkum, který je zaměřený na matky dětí s mentální retardací. Hlavním cílem bylo zprostředkovat jedinečný pohled matek na průběh života s dítětem s mentálním postižením a popsat druhy pomoci a podpory, kterou tyto matky považují za důležitou. Výzkumný soubor tvořilo devět matek dětí s mentálním postižením. Použitou metodou získávání dat bylo polostrukturované interview. Samotný popis průběhu života těchto matek považujeme za největší přínos této práce

Abstract: This work deals with care about child with mental retardation and equalizing with disagnosis of mental retardation in family. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part is focused on characterization of mental retardation, possibilities of education and care about people with mental retardation, social services, we are describing families having mentally retarded members. In research part of this study we are describing our qualitative research, which is focused on mothers of children with mental disability. The main aim of this research is to present the unique insight of mothers into course of life with child with mental retardation, to describe types and support, which is important for these mothers. The research sample consists nine mothers of children with mental disability. The semi-structured interviews were used for research methods. The description of course of lives of these mothers is the biggest acquisition of our research

Kľúčové slová: mentální retardace, rodina, kvalitativní výzkum, podpora, postižení

Keywords: mental retardation, family, qualitative research, support, disability

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2010
  • Vedúci: Martin Lečbych

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2010 dostupné: světu
PDF PDF


Hore | Aktuálny dátum a čas: 24. 6. 2019 22:16, 26. (párny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz