Bc. Denisa Ondrášková Krossová

Bakalářská práce

Etika hotelového provozu se zaměřením na vnitropodnikové vztahy

Ethics in the hotel service focusing on the inter-relationships
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá etikou a vnitropodnikovými vztahy v komerčních organizacích, konkrétně v hotelových řetězcích. Teoretická východiska týkající se organizační struktury, firemní kultury z hlediska národního i mezinárodního, i firemní kultury jako nástroje v konkurenčním boji. Samostatná kapitola je věnována rozboru vybraných etických kodexů vztahujících se obecně k podnikání či konkrétně k …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the ethics of relationships in companies and commercial organizations, specifically in hotel chains. Theoretical basis relates to the organizational structure, corporate culture (in terms of both national and international), and mentions also and corporate culture as a tool in the competitive struggle. A separate chapter is devoted to the analysis of selected ethical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Marek Merhaut, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Barbora Koklarová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví