Lucie KONEČNÁ, DiS.

Bakalářská práce

Alergie na mléko a snižování rizika jejího vzniku

Allergies to milk and reducing the risk of conception
Anotace:
Ve své bakalářské práci jsem se zabývala alergií na mléčnou bílkovinu a laktózu. Cílem bylo seznámení veřejnosti s tímto onemocněním a zjištění dostupnosti vhodných výrobků na našem trhu. Zaměřila jsem se na popis příznaků, léčby a výskytu této alergie. Pomocí dotazníků jsem zjišťovala obecné znalosti veřejnosti o této nemoci. Dále mě zajímal přístup zdravotních pojišťoven a státních institucí k tomuto …více
Abstract:
In my thesis I looked allergic to milk protein and lactose. The aim was to acquaint the public with this disease and determine the availability of suitable products in our market. I focused on the description of symptoms, treatment and incidence of this allergy. Using questionnaires, I examined the general public awareness about the disease. Furthermore, my interest in access health insurance companies …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009
Identifikátor: 12788

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radmila Matějíčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KONEČNÁ, Lucie. Alergie na mléko a snižování rizika jejího vzniku. Kroměříž, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 25. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin

Práce na příbuzné téma