Bc. Adéla Jordová, DiS.

Master's thesis

Městská památková rezervace a její využití pro cestovní ruch

Protected urban reservation and its significance for tourism
Abstract:
Hlavním tématem diplomové práce je městská památková rezervace a její využití pro cestovní ruch. Cílem diplomové práce je zjistit, jaké problémy a příležitosti s sebou přináší rozvoj cestovního ruchu pro městskou památkovou rezervaci v Kroměříži. Teoretická část diplomové práce zahrnuje celkem tři kapitoly, zaměřené na kulturní cestovní ruch, legislativní úpravu a v neposlední řadě obsahuje orgány …more
Abstract:
The main topic of this Master´thesis is Protected Urban Reservation and Its Significance For Tourism. The aim of this thesis is to identify the challenges and opportunities brings tourism development for urban conservation in Kroměřiž. The theoretical part of the thesis contains three chapters focusing on cultural tourism, legislative regulations and includes the institutions and organizations which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 8. 2013
  • Supervisor: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Reader: Ing. Petr Studnička

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze