Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Renata Abulaesova

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Abulaesova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communications mix of the selected firm in response to changes in its marketing mix

Abstract: Tématem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu. V teoretické části práce je zpracováno, jakou roli hraje marketingový mix v každé společností a jak marketingový komunikační mix závisí na změnách marketingového mixu v maloobchodním řetězci. V praktické části je provedena analýza současného stavu marketingového komunikačního mixu pro různé řady výrobků, tedy v závislosti na změně marketingového mixu společnosti L’Oreal. Cílem této bakalářské práce je ukázat na propojenost marketingového mixu, jeho prvků, a především popsat, jak marketingový komunikační mix závisí na změnách jednotlivých části marketingového mixu.

Abstract: The theme of this thesis is marketing communication mix of selected company depending on changes in its marketing mix. The theoretical part focuses on the role of marketing mix in each company and how the marketing communication mix depends on changes in the marketing mix in the retail company. The practical part focuses on an analysis of the current state of marketing communication mix for different product lines, thus depending on the change of the marketing mix of the company L'Oreal. The aim of this thesis is to show the interconnectedness of the marketing mix, its elements, and especially to describe how the marketing communication mix will depend on changes in various parts of the marketing mix.

Keywords: marketingový mix, komunikační mix, životní cyklus, společnost L’Oreal, kosmetické výrobky, marketing mix, communication mix, life cycle, company L'Oreal, cosmetic products

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 21/7/2019 02:28, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz