Bc. Renata Abulaesova

Bachelor's thesis

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communications mix of the selected firm in response to changes in its marketing mix
Abstract:
Tématem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu. V teoretické části práce je zpracováno, jakou roli hraje marketingový mix v každé společností a jak marketingový komunikační mix závisí na změnách marketingového mixu v maloobchodním řetězci. V praktické části je provedena analýza současného stavu marketingového komunikačního …more
Abstract:
The theme of this thesis is marketing communication mix of selected company depending on changes in its marketing mix. The theoretical part focuses on the role of marketing mix in each company and how the marketing communication mix depends on changes in the marketing mix in the retail company. The practical part focuses on an analysis of the current state of marketing communication mix for different …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 7. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2016
  • Supervisor: PhDr. Pavel Čírtek
  • Reader: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní