Theses 

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu – Bc. Renata Abulaesova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Renata Abulaesova

Bakalářská práce

Marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu

Marketing communications mix of the selected firm in response to changes in its marketing mix

Anotace: Tématem této bakalářské práce je marketingový komunikační mix vybraného podniku v závislosti na změnách jeho marketingového mixu. V teoretické části práce je zpracováno, jakou roli hraje marketingový mix v každé společností a jak marketingový komunikační mix závisí na změnách marketingového mixu v maloobchodním řetězci. V praktické části je provedena analýza současného stavu marketingového komunikačního mixu pro různé řady výrobků, tedy v závislosti na změně marketingového mixu společnosti L’Oreal. Cílem této bakalářské práce je ukázat na propojenost marketingového mixu, jeho prvků, a především popsat, jak marketingový komunikační mix závisí na změnách jednotlivých části marketingového mixu.

Abstract: The theme of this thesis is marketing communication mix of selected company depending on changes in its marketing mix. The theoretical part focuses on the role of marketing mix in each company and how the marketing communication mix depends on changes in the marketing mix in the retail company. The practical part focuses on an analysis of the current state of marketing communication mix for different product lines, thus depending on the change of the marketing mix of the company L'Oreal. The aim of this thesis is to show the interconnectedness of the marketing mix, its elements, and especially to describe how the marketing communication mix will depend on changes in various parts of the marketing mix.

Klíčová slova: marketingový mix, komunikační mix, životní cyklus, společnost L’Oreal, kosmetické výrobky, marketing mix, communication mix, life cycle, company L'Oreal, cosmetic products

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 02:11, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz